In de Adventkerk maakt studie en groepsgesprek een essentieel deel uit van de wekelijkse eredienst.
In kleine gespreksgroepen wordt gedurende een heel kwartaal nagedacht en gedialogeerd over verschillende aspecten van een bijbelboek of een thema.

Dit gebeurt aan de hand van een werkboekje waarin dat thema wekelijks wordt uitgediept.
Meestal is de benadering van het werkboekje nogal eenzijdig dogmatisch en leerstellig. Vandaar dat bijkomende informatie en denkpistes interessant en soms nodig kunnen zijn.
Hieronder vindt u een iets andere benadering van de wekelijkse onderwerpen...

Beschikbare bestanden

Lijst van sabbatschool blad

Archief
01Openbaring-7Kandelaren.pdf 197 Kb    16-01-2019 09:00
01Openbaring-Inleiding.pdf 177 Kb    31-12-2018 09:46
02Openbaring-7Gemeenten.pdf 216 Kb    16-01-2019 09:00
03Openbaring-7Sterren.pdf 207 Kb    16-01-2019 08:59
04Openbaring-WaardigIsHetLam.pdf 209 Kb    16-01-2019 08:57
05Openbaring-DeZevenZegels.pdf 196 Kb    16-01-2019 08:57
Openbaring-Dialoog2019.pdf 8338 Kb    30-12-2018 10:42