In de Adventkerk maakt studie en groepsgesprek een essentieel deel uit van de wekelijkse eredienst.
In kleine gespreksgroepen wordt gedurende een heel kwartaal nagedacht en gedialogeerd over verschillende aspecten van een bijbelboek of een thema.

Dit gebeurt aan de hand van een werkboekje waarin dat thema wekelijks wordt uitgediept.
Meestal is de benadering van het werkboekje nogal eenzijdig dogmatisch en leerstellig. Vandaar dat bijkomende informatie en denkpistes interessant en soms nodig kunnen zijn.
Hieronder vindt u een iets andere benadering van de wekelijkse onderwerpen...

Beschikbare bestanden

Lijst van sabbatschool blad

Archief
01VoorbereidingEindtijd-CrisisInDeHemel.pdf 343 Kb    31-03-2018 20:50
01VoorbereidingEindtijd-CrisisInDeHofVanEden.pdf 165 Kb    31-03-2018 20:50
01VoorbereidingEindtijd-Openbaring12.pdf 392 Kb    31-03-2018 20:50
02VoorbereidingEindtijd-Daniel-2.pdf 348 Kb    31-03-2018 20:50
02VoorbereidingEindtijd-Daniel.pdf 359 Kb    31-03-2018 20:50
04VoorbereidingEindtijd-Verlossing-Heil.pdf 132 Kb    31-03-2018 20:50
05VoorbereidingEindtijd-ChristusOnzePriester.pdf 124 Kb    31-03-2018 20:50
05VoorbereidingEindtijd-EschatologischeVerzoendag.pdf 123 Kb    31-03-2018 20:50
06VoorbereidingEindtijd-Daniel-7.pdf 519 Kb    31-03-2018 20:50
06VoorbereidingEindtijd-Daniel-8.pdf 912 Kb    31-03-2018 20:50
07VoorbereidingEindtijd-Matteus-24.pdf 90 Kb    31-03-2018 20:50
07VoorbereidingEindtijd-Matteus-25.pdf 580 Kb    31-03-2018 20:50
08VoorbereidingEindtijd-Openbaring-14-3Engelen.pdf 123 Kb    31-03-2018 20:50
08VoorbereidingEindtijd-Openbaring-14.pdf 1259 Kb    31-03-2018 20:50
10VoorbereidingEindtijd-Openbaring-13Deel1.pdf 228 Kb    31-03-2018 20:50
10VoorbereidingEindtijd-Openbaring-13Deel2.pdf 122 Kb    31-03-2018 20:50
13VoorbereidingEindtijd-DeWederkomst.pdf 95 Kb    31-03-2018 20:50
VoorbereidingEindtijd-2-2018.pdf 7172 Kb    08-04-2018 09:25
VoorbereidingEindtijd-HetOordeel.pdf 94 Kb    31-03-2018 20:50