In de Adventkerk maakt studie en groepsgesprek een essentieel deel uit van de wekelijkse eredienst.
In kleine gespreksgroepen wordt gedurende een heel kwartaal nagedacht en gedialogeerd over verschillende aspecten van een bijbelboek of een thema.

Dit gebeurt aan de hand van een werkboekje waarin dat thema wekelijks wordt uitgediept.
Meestal is de benadering van het werkboekje nogal eenzijdig dogmatisch en leerstellig. Vandaar dat bijkomende informatie en denkpistes interessant en soms nodig kunnen zijn.
Hieronder vindt u een iets andere benadering van de wekelijkse onderwerpen...

Beschikbare bestanden

Lijst van sabbatschool blad

Archief
01Eenheid.pdf 236 Kb    17-09-2018 10:53
02Eenheid.pdf 227 Kb    17-09-2018 10:54
03Eenheid.pdf 208 Kb    06-10-2018 08:10
04Eenheid.pdf 203 Kb    19-10-2018 19:04
EenheidInChristus.pdf 10651 Kb    07-10-2018 10:32